Категории

Spirotech е фирма, предлагаща решения за деаерация на разтворените газове и сепарация на корозионни продукти и други замърсители във водните отоплителни и охладителни инсталации. Ефикасността на тези системи зависи изцяло от качеството на водата в тях. Лошата циркулация и замърсеният работен флуид редуцират или блокират напълно производителността на монтираното оборудване. Въздухът и мръсотията в системата предизвикват чести повреди, в резултат на корозия и кавитация. Това води до дискомфорт на ползвателите от една страна и увеличаване на разходите от друга. Независимо дали става въпрос за малка семейна къща, голяма офис-сграда или летищен комплекс, Spirotech има решение на проблемите, възпрепятстващи нормалната работа на водните отоплителни и охладителни инсталации. Фирмата е световен лидер в областта с повече от 35 годишен опит.