iQ STAR NOVA II
Охладителни греди iQ STAR NOVA II
NOVA II е активна охладителна греда за вентилация, охлаждане и отопление.  Pi контрол за променлив дебит.
  • Oхладителна греда за открит монтаж.
  • Осигурява висок комфорт с нисък температурен градиент и без течения в работна зона.
  • Двутръбен или четиритръбен топлообменник.
  • Предлага се длъжни: 1200 мм, 1500мм, 1800 мм 2100мм, 2400 мм, 2700 мм, 3000 мм, 3300мм.
  • Дебит - Q= 2 – 77 l/s
  • Бърз и лесен монтаж
NOVA II IQFI technical brochure