iQ STAR WEGA II
Охладителни греди iQ STAR WEGA II
WEGA II е активна охладителна греда за вентилация, охлаждане и отопление.  Pi контрол за променлив дебит.
  • Oхладителна греда за вграден монтаж.
  • Осигурява висок комфорт с нисък температурен градиент и без течения в работна зона.
  • Двутръбен или четиритръбен топлообменник.
  • Предлага се длъжни: 1200 мм, 1800 мм, 2400 мм, 3000 мм.
  • Дебит - Q= 3 – 80 l/s
  • Бърз и лесен монтаж
  • Хигиенно изпълнение (опция)
WEGA II IQII technical brochure