ESAD
Спирални въздуховоди ESAD за противодимни инсталации
ESAD са пожароустойчиви въздуховоди за противодимни инсталации с CE маркивовка.
  • Клас на огнеустойчивост - E 120 S (600 °C за 2 часа)
  • Размери 100 - 1000 мм
  • Да се използва заедно с фитинги Veloduct
VELODUCT technical brochure ESAD Declaration of performance