eq master
Климатични камери eQ MASTER®
Модулна климатична камера със забележителнa рекуперация/регенерация на енергията до 86% и налична в 21 различни типоразмера от 0,2 m³/s до 12 m³/s.
  • Конфигурация спрямо нуждите на клиента
  • Енергийно ефективна и оптимизирана интегрирана автоматика
  • Голямо разнообразие от високоефективни компоненти
  • Възможност за интегрирана термопомпа – ReCooler HP
  • Опционално хигиенно изпълнение
eQ MASTER technical brochure