Категории

Фирма Prihoda е производител на ”въздухоразпределителни системи от текстил” или „текстилни дифузори", наричани още с не дотам точни названия като "тъкани въздуховоди", "текстилни въздуховоди", "текстилни тръби", "климатични ръкави", "въздушни ръкави", "въздушни чорапи", "въздушни чували" и т.н.   5 преимущества на текстилните въздухоразпределители: Икономия: Намаляване на разходите с до 70% в сравнение с конвенционална инсталация, изпълнена с метални поцинковани въздуховоди и метални въздухоразпределители! При вашите разчети вземете предвид разходите за въздухоразпределители, въздуховоди, транспорт, монтаж, пуск и настройка, почистване – вижте приложеният файл! Economic comparison Хигиена: След като бъдат изпрани (възможно и с дезинфектанти), текстилните въздухоразпределители са абсолютно чисти и обеззаразени. Такава сигурност никога не може да бъде постигната с други материали. Скорост: Монтажът и демонтажът заемат само частица от времето, необходимо за изпълнението на конвенционална инсталация Въздухоразпределение: Конфигурацията и размерът на въздухоразпределителните отвори са многовариантни. На практика възможностите за въздухоразпределение са неизчерпаеми – като започнем от нискокоростна дифузия и стигнем до дюзово подаване, позволяващо трансфер на големи въздушни маси на далечно разстояние. Външен вид: Комбинациите от различни цветове, профили и конфигурации могат да удовлетворят желанията на архитектите и нашите продукти биха станали една изискана част от интериора! 5 преимущества на текстилните въздухоразпределители Prihoda:   Най-доброто съотношение Цена/Качество: Моля, запознайте се с качеството и цените на нашите продукти и направете сравнение! Бърза реакция: Нашата организация е изградена в съответствие с ISO 9001, постоянно се усъвършенства и ни позволява да реагираме възможно най-бързо на клиентските запитвания и поръчки. Микроперфорация: Нашата оригинална технология ни дава ново качествено ниво на текстилните въздухоразпределители! Най-здравият материал изтъкан от безкрайни нишки: Нашите тъкани са най-здравите на пазара. Изтъкани са само от безкрайни нишки вижте приложените снимки) Знания и опит: Акуратни изчисления и оразмеряване, автоматично генериране на чертеж на продукта и скоростното поле на въздухоразпределението, точна спецификация на материалите за доставка!