Категории

Категории
Jeven е финландска фирма, занимаваща се с разработване и производство на вентилационна техника за професионални кухни. Характерно за професионалните кухни е излъчването на значително количество топлина от многобройните нагрети повърхности. Във въздуха се отделят водни и маслени пари и други замърсители. Тези фактори обуславят необходимостта от ефективна вентилация. Хигиенните изисквания към оборудването са много стриктни, пространството в кухните обикновено е ограничено, вентилацията не трябва да предизвиква въздушни течения и да генерира високи нива на шум. При тези условия към вентилационните съоръжения се поставят много високи изисквания, които могат да бъдат удовлетворени само от специализиран производител. Основните преимущества на вентилационните системи Jeven, е че винаги се разработват в съответствие с особеностите на конкретната кухня. И не на последно място те са лесни и изключително удобни за почистване и поддръжка.