Категории

FläktGroup е световен лидер в производството на енергийно ефективни климатични и вентилационни съоръжения за сгради, инфраструктура и индустрия. Водещи пазарни позиции по категории и географски региони: Съоръжения за климатизация и комфортна вентилация - №1 в Северна Европа - №1 в Европа – климатични камери - №2 в Европа – въздухоразпределители - №1 в САЩ – роторни регенератори Вентилатори с индустриално предназначение - №2 в Европа – инфраструктурно приложение и тунели - №1 във Франция, Индия и Австралия. - №1 в света – приложение циментова промишленост - №1 в Англия, Франция, Индия – приложение лека промишленост