Карфур – Мол Панорама Плевен

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Карфур Мол Панорама в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 15150м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е 75м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "И+И 91" ООД.

Пилко – птицекомбинат Разград

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на птицекомбинат Пилко в Разград. Количеството на обработваният въздух е 24000м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е 36м.

Фесто, Нова производствена сграда – София

По възлагане на "Техномашпрогрес" ООД, "Климатех Инженеринг" ООД извърши доставка и шеф монтаж на следното оборудване: Климатични камери от висок клас Fläktwoods eQ - 7 бр. Текстилни въздухоразпределители Prihoda Въздухоотоплителни апарати Fläktwoods - 4 бр.

Оптика ДИО, производствено помещение – Пловдив

Иновативна климатична инсталация с течен абсорбент Advantix Systems - приложение на иновативна технология в практиката Основната производствена дейност на "ДИО" ООД е нанасяне на твърдо лаково покритие върху диоптрични лещи. Производственият процес изисква контролиране на параметрите на микроклимата в работната среда в температурни граници 20-24°С и относителна влажност RH<35%. През...

Нексанс Аутоелектрик – Плевен

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Нексанс Аутоелектрик в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 49600 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е едностранно на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е над 275м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "Климсист" ЕООД.