zx480_1856208_96
Фесто, Нова производствена сграда - София

По възлагане на „Техномашпрогрес“ ООД, „Климатех Инженеринг“ ООД извърши доставка и шеф монтаж на следното оборудване:

Климатични камери от висок клас Fläktwoods eQ – 7 бр.

Текстилни въздухоразпределители Prihoda

Въздухоотоплителни апарати Fläktwoods – 4 бр.