IMG_1490_100
Оптика ДИО, производствено помещение - Пловдив

Иновативна климатична инсталация с течен абсорбент

Advantix Systems – приложение на иновативна технология в практиката

Основната производствена дейност на “ДИО” ООД е нанасяне на твърдо лаково покритие върху диоптрични лещи. Производственият процес изисква контролиране на параметрите на микроклимата в работната среда в температурни граници 20-24°С и относителна влажност RH<35%.

През 2014г. по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, “ДИО” ООД извърши модернизация на производственото оборудване и инсталира нова климатична инсталация.

За доставчик и изпълнител бе избран “Климатех Инженеринг” ООД. Иновативната технология на Advantix systems за изсушаване на въздуха с течен абсорбент ни позволи да реализираме следните преимущества:

Редуциране на необходимото количество обработван въздух с 40%

Редуциране на инсталираната охладителна и електрическа мощност с 40%

Намаляване на експлоатационните разходи с 45%

Инсталацията бе въведена в нормална експлоатация през септември 2014.