5345588329891721176_n_71_77_86
Карфур - Мол Панорама Плевен

“Климатех Инженеринг”ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Карфур Мол Панорама в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 15150м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е 75м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта “И+И 91” ООД.