TD
Текстилни въздухоразпределители и въздуховоди Prihoda
Текстилните въздухоразпределители и въздуховоди Prihoda са всеобхватно средство, покриващо всички типове на въздухоразпределение, които се използват в практиката. Чрез тях могат да се приложат отлични технически решения за балансирано разпределение на въздуха без течения. Дължината на въздушната струя се оразмерява индивидуално за всеки проект за постигане на желаната скорост в работна зона. Подходящи за отопление, охлаждане и вентилация. Technical_data_BG