SpiroTrap
Сепаратори SpiroTrap
Сепараторите SpiroTrap осигуряват бързо и ефективно отстраняване на замърсители във водни отоплителни и охладителни инсталации. В една инсталация замърсителите може да се натрупат на много места в системата. Практическият опит показва, че по-специално магнетитът води до силно намалена енергийна ефективност и следователно по-високи разходи за енергия. Тези проблеми могат да бъдат решени със сепараторите SpiroTrap. SpiroTrap technical brochure