SpiroVent Superior
Вакуумни деаератори SpiroVent Superior
SpiroVent Superior е напълно автоматичен вакуумен деаератор отоплителни и охладителни инсталации. Автоматиката предлага много опции, като следене показателите на инсталацията в реално време, статус и записани логове на работния процес. SpiroVent Superior се доставя готов за употреба, с меки връзки и така деаераторът може да се монтира и пусне в експлоатация много бързо към всяка инсталация.   SpiroVent Superior technical brochure