Ceiling
Таванни панели за чисти стаи
Окачените тавани се отличават със здрава конструкция. В тях могат да се интегрират операционни тавани, вентилаторни филтърни модули и осветление.
  • Олекотен таван (LC) Предназначен за по-ниски класове чисти стаи и има лека конструкция. Той има абсолютно равна повърхност, тъй като окачването скрито над модулите и това позволява лесно почистване. Базовият вариант е в цвят RAL 9010 и с размер на модула 625 х 625 мм. Други възможни размери на модулите 600 x 600 и 675 x 675. Този таван е проектира да се използва при по-нисък клас чисти стаи - C и Д.
  • Касетъчен таван (CC) Той предназначен за по-високи класове чисти помещения и се отличава със здрава конструкция. Това позволява високо над- и подналягане в помещението. Стандартният размер на модулите е 690 х 690 и 690 х 1380. Подходящ за всички класове чисти помещения.
  • Панелен таван (EC) Състои от сандвич панели, които са здраво свързани и окачени. Този таван е подходящ за всички класове чисти помещения и се използва на места, където е необходим достъпен и проходим таван (напр. за поддръжка ОВК компоненти).
  • Панелен таван (ES) Стандартен размер 1200 х 2400. Гарантирана устойчивост на положително налягане до 200 Pa, също и за приложения с подналягане налягане. Подходящ за всички класове чисти помещения.
  • Панелен таван (GS) Проектиран за специални пожароустойчиви приложения, пожароустойчивост EI60, стандартен размер 1000 х 3000.
Clean rooms ceilings technical data