Exract grills
Смукателни вентилационни елементи за чисти стаи
Смукателните елементи са интегрирани в чиста стая и осигуряват надеждно отстраняване на замърсения въздух
  • Надеждна вентилация на анестетични газове, частици и замърсен въздух от помещението
  • Разнообразен избор на смукателни елементи
  • Безпроблемно интегриране на смукателните елементи във всички видове стенни панели и облицовки
Clean rooms walls and panels technical data