SpiroTop AB050
Обезвъздушители SpiroTop
SpiroTop е автоматичен обезвъздушител за отоплителни и охладителни инсталации. В една инсталация въздухът се събира в най-високата точка, което може да наруши циркулацията или дори да я спре напълно. SpiroTop премахва въздуха по бърз и ефективен начин, без необходимост от поддръжка. SpiroTop technical brochure