СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА


„Климатех инженеринг” ООД осъщестява гаранционен и извън гаранционен сервиз и поддръжка на доставените от фирмата съоръжения. На своите клиенти фирмата предлага абонаментен договор за поддръжка на оборудването.