29/07/2013

29/07/2013

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Спортна зала "Иван Вазов" в Стара Загора. Количеството на обработваният въздух е 50000 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е едностранно на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е над 145м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "Топлик" ООД..