dsa
Деаератори SpiroVent
SpiroVent е универсален деаератор, който eфективно отстранява циркулиращия въздух и микромехурчетата от отоплителни и охладителни инсталации. Деаераторите SpiroVent винаги трябва да се монтират в най-топлата точка в дадена инсталация. При отоплителна инсталация, това е точка, където водата излиза от котела. При охладителна инсталация, той е във връщането преди чилъра. SpiroVent tehcnical brochure