29/07/2013

Нексанс Аутоелектрик - Плевен

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Нексанс Аутоелектрик в Плевен. Количеството на обработваният въздух е 49600 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е едностранно на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е над 275м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "Климсист" ЕООД.