29/07/2013

Фесто, Нова производствена сграда - София

По възлагане на "Техномашпрогрес" ООД, "Климатех Инженеринг" ООД извърши доставка и шеф монтаж на следното оборудване:

Климатични камери от висок клас Fläktwoods eQ - 7 бр.

Текстилни въздухоразпределители Prihoda

Въздухоотоплителни апарати Fläktwoods - 4 бр.