29/07/2013

Лаборатория, Мелексис България - София

През 2013г. реализирахме проект "Климатизирана стая за детайлни тестове на инфрачервени медицински термометри". "Климатех Иженеринг" ООД извърши в много кратки срокове цялата инженерингова дейност и изискваните параметри към микроклимата в помещението бяха постигнати.

"Климатех Инженеринг" ООД работи съвместно с Мелексис България от 2006г. Повече информация може да намерите тук - http://www.climatech-eng.com/?page=refpopup&id=8

В допълнение за оптимизиране работата на изградената през 2006г. климатична инсталация бяха монтирани - Вакуумен деаератор SpiroVent Superior и сепаратор SpiroCombi DN250.