29/07/2013

Шнайдер Електрик Пловдив

"Климатех Инженеринг"ООД достави текстилни въздухоразпределители Prihoda на обект Шнайдер Електрик в Пловдив. Количеството на обработваният въздух е 112200 м3/ч. Напречното сечение е кръг, окачването е едностранно на въже, а общата дължина на въздухоразпределителите е над 300м. Доставката е извършена по поръчка на изпълнителя на ОВКИ на обекта "Миг Инженеринг" ЕООД.