29/07/2013

Офис Сграда на Морска Администрация Туапсе (Русия)

Комплексна доставка и шеф монтаж на климатични инсталации и термопомпан агрегат, обща инсталирана охладителна мощност 95 kW.