29/07/2013

Офис Сграда на “АЕБТРИ”, София

Проектиране, доставка и изпълнение на всички вентилационни и климатични инсталации, обща инсталирана охладителна мощност 35 kW.