29/07/2013

Мелексис, София

Aдминистративна и производствена сграда за производство и тестване на електронни елементи, чисти стаи клас 10.000. Общо количество обработван въздух 530000 m3/h, охладителна мощност 1710 kW. Доставка и въвеждане в експлоатация на всички климатични камери, водоохлаждащи агрегати, топлообменници, вентилаторни конвектори, въздухоразпределители.