29/07/2013

Клуб Марая, София

Доставка на вентилационни и климатични инсталации, обща инсталирана охл. мощност 32 kW, обработвано количество въздух 5000 m3/h климатизация, 4000 m3/h вентилация.