29/07/2013

Нова ТВ, София

По възлагане на "Нова Бродкастинг Груп" АД, "Климатех Инженеринг" ООД извърши реконструкция на климатичната инсталация обслужваща офисните помещения на Нова ТВ, намиращи се в сградата на Порше офис център. За подобряване на комфорта, съществуващата двутръбна инсталация с вентилаторни конвектори бе заменена с четиритръбна климатична инсталация с охладителни греди. Изпълнена беше изцяло нова инсталация за пресен въздух и беше направено разширение на хладилният център. Проектът по част ОВКИ бе изготвен от Аксис Клима.

Монтирани бяха следните основни типове съоръжения:

Охладителни греди с променлив въздушен дебит, четиритръбни фабрикат Flaktwoods iQ Star® Wega

Климатична камера с променлив дебит фабрикат Flaktwoods eQ

Водоохлаждащ агрегат фабрикат Flaktwoods

Вакуумни деаератори и сепаратори фабрикат Spirotech

Обема на извършените работи обхваща инженеринг на проекта, доставка на машини и съоръжения, строително монтажни работи, въвеждане в експлоатация.