29/07/2013

Постановъчен експозиционен център II

Студия, апаратни, технически помещения и офиси
Проектиране, доставка и монтаж на всички климатични инсталации, шумови изисквания NR 25. Обработвано количество въздух 130000 m3/h, охладителна мощност 890 kW.
Въздухоразпределиние: чрез текстилни въздуховоди
Климатизация: чрез охладителни греди