29/07/2013

Постановъчен експозиционен център I Big Brother

Студио, апаратни, технически помещения и офиси
Проектиране, доставка и монтаж на всички климатични инсталации, шумови изисквания NR 25. Обработвано количество въздух 58000 m3/h, охладителна мощност 320 kW.