29/07/2013

Офис Сграда на “ING BANK”, София

Доставка и шеф монтаж на всички вентилационни и климатични инсталации, обща инсталирана охл. мощност 120 kW, обработвано количество въздух 6500 m3/h.