29/07/2013

Почивна Станция на “ЕНЕРГО-2”, КК Златни пясъци

Проектиране, доставка и шеф монтаж на всички вентилационни и климатични инсталации, обща инсталирана охл. мощност 30 kW, обработвано количество въздух 2300 m3/h.