29/07/2013

Българска Национална Телевизия, София

Студио 2 и апаратни
Инженеринг – проектиране, доставка и монтаж на всички климатични инсталации, общо обработвано количество въздух 12500 m3/h, инсталирана охладителна мощност 45 kW.
Студио 5 и апаратни
Инженеринг – проектиране, доставка и шеф монтаж на всички съоръжения за климатичните инсталации, общо обработвано количество въздух 25000 m3/h, инсталирана охладителна мощност 185 kW.